Cho vay tiêu dùng hộ gia đình vi mô là phương thức cho vay truyền thống phục phụ các nhu cầu như: Chi tiêu cá nhân, học phí, chi phí khám chữa bệnh…

Đối tượng khách hàng là Hộ gia đình có nhu cầu

Hồ sơ gồm có Đơn đề nghị vay vốn có xác nhận của địa phương và giấy tờ pháp lý phô tô

Phê duyệt hồ sơ trong 24 tiếng từ khi nhận đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Lãi suất chỉ từ 1,2% tháng trả góp trong vòng 12 tháng

Hạn mức hỗ trợ lên tới : 50 triệu