Hỗ trợ vốn Thanh niên khởi nghiệp

 

FLBC tiếp tục mang đến sản phẩm hỗ trợ Thanh niên lập nghiệp  những nguồn vốn giá trị nhất qua đó thúc đẩy sự sáng tạo trong tư duy khởi nghiệp của Thanh niên đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh hóa nói riêng và cả nước nói chung.

Bất cứ 1 ý tưởng khởi nghiệp nào của cá nhân trong độ tuổi Thanh niên có nhu cầu đầu tư vốn để phát triển dự án đều được FLBC hỗ trợ cùng đội ngũ chuyên gia phân tích chuyên nghiệp

Mức hỗ trợ bằng 80% kinh phí dự án, mức hoàn trả gốc bằng 5% từng kỳ tính từ khi dự án đi vào hoạt động.

Sản phẩm ra mắt sẽ là động lực cho Thanh niên tự tin khẳng định bản thân cùng các ý tưởng khởi nghiệp sáng giá.