Huy động đầu tư trung hạn

 

FLB ra mắt sản phẩm đầu tư tích lũy phát triển tương lai, đối tượng khách hàng là cá nhân, tổ chức góp vốn hoặc có nhu cầu đầu tư cho vay.

Ưu điểm của sản phẩm là lãi suất cao hơn nhiều so với các sản phẩm thông thường, lãi suất thả nổi theo kỳ lĩnh lãi, đảm bảo không thấp hơn lãi suất đầu kỳ

Khách hàng được cộng thêm lãi suất thưởng tại ngày kết thúc hợp đồng

Việc ra mắt sản phẩm “ Đầu tư gửi tiền trung hạn ” khẳng định FLB luôn mang đến cho khách hàng những giá trị chất lượng và bền vững nhất.