Quỹ Tiêu Dùng FLBC Tuyển dụng nhân viên tháng 9/2019

 

Vị trí:

1 – Nhân viên kinh doanh : 5 người

Tìm kiếm khách hàng thuộc địa bàn được giao phó, cho vay và quản lý nợ theo chỉ tiêu được giao hàng tháng.

Báo cáo kết quả hàng ngày cho trưởng phòng

Tham mưu cho cấp quản lý về những phát sinh trên địa bàn quản lý

Thực hiện các chỉ tiêu khác theo kế hoạch của đơn vị.

2 – Nhân viên giao dịch: 2 người

Thực hiện các bút toán phát sinh hằng ngày tại phòng giao dịch: cho vay, chuyển tiền, thanh toán trả góp…

Thực hiện các báo cáo hàng ngày cho Trưởng phòng

Tham gia các chỉ tiêu khác khi công ty có kế hoạch.

Đối tượng: Nam, nữ

Trình độ: Trung cấp, Ưu tiên có thể giao tiếp bằng tiếng Anh

Thời gian làm việc: hành chính

Lương và chế độ: Theo quy định của nhà nước

Thời hạn: đến hết ngày 30/09/2019

Liên hệ:  Quỹ Tiêu Dùng FLBC

Địa chỉ: 211 – 213 Dương Đình Nghệ – Tân Sơn – TP Thanh Hóa – Thanh Hóa

Website: quytieudungflb.com

Gmail:  tuyendung.lbf@gmail.com

Điện thoại: 02373.234.333 – 0919.395.556

FLBC : GIÁ TRỊ TÍCH LŨY NIỀM TIN VÀ THỊNH VƯỢNG!