Monthly Archives: Tháng Mười Một 2023

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA QUỸ TIÊU DÙNG THANH HÓA VÀ QUỸ HỖ TRỢ GIA ĐÌNH THU NHẬP THẤP PHÁT TRIỂN KINH TẾ – VIỆT ED

LỄ KÝ KẾt HỢp TÁc ChiẾn LƯỢc GiỮa QuỸ TiÊu DÙng Thanh HÓa VÀ QuỸ HỖ TrỢ Gia ĐÌnh Thu NhẬp ThẤp PhÁt TriỂn Kinh TẾ – ViỆt Ed

Ngày 28/10/2023, tại trụ sở chính, đại diện Qũy tiêu dùng Thanh Hóa Tổng giám đốc Ông Đỗ Văn Long đã ký kết hợp tác chiến lược giữa Quỹ tiêu dùng Thanh hóa và Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế – Việt Ed về việc thực hiện chính […]