Monthly Archives: Tháng Mười 2020

QUỸ TIÊU DÙNG FLBC tổ chức triển khai thi tuyển CBNV THÁNG 9/2020

Công ty TNHH MTV Quỹ Tiêu Dùng FLBC là đơn vị độc lập. Trải qua quá trình nhiều năm xây dựng và phát triển Quỹ Tiêu Dùng FLBC đã khẳng định được uy tín, tiềm lực tài chính lành mạnh, mạng lưới khách hàng đa dạng. Với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhiệt tình, […]