Category Archives: Tuyển dụng

QUỸ TIÊU DÙNG FLBC TUYỂN GIAO DỊCH VIÊN

Unnamed 1

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng YÊU CẦU TUYỂN DỤNG CHUNG ĐỐI VỚI CÁC ỨNG VIÊN: Trình độ học vấn và trường đào tạo:           – Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với […]